KIIFYS - Kiimingin Fysioterapia Oy
Muistikuntoutus

Muistikuntoutuksen tavoitteena ovat: toimintakyvyn lisääminen työssä ja opiskelussa, omatoimisuuden ja itsenäisyyden lisääminen arkielämässä, edellytysten parantaminen niin, että kuntoutuja hyötyy tavanomaisesta kuntoutuksesta, muistin heikkenemisen ehkäisy tai hidastaminen sekä psyykkisten haittojen ehkäisy.

Jotta muistikuntoutus voidaan aloittaa, on ensiksi tutkittava mihin muistin osaprosessiin tai järjestelmään muistin heikentyminen on kohdistunut. Lisäksi on selvitettävä, missä määrin muistamattomuus johtuu muista älyllisiin toimintoihin liittyvistä tekijöistä.

Jos muistihäiriö on tullut sairastumisen tai vammautumisen seurauksena nopeasti, kokemus on usein hämmentävä. Lievissäkin tapauksissa viimeistään työhön paluu voi aiheuttaa yllätyksen: entiset tehtävät ja toimet eivät suju, vaan ne on opeteltava uudestaan. Tällöin huoli omasta pystymättömyydestä ja ylivoimaisilta tuntuvat työt aiheuttavat helposti ahdistuneisuutta ja masennusta.

Muistiongelmaisten henkilöiden fysioterapia voi sisältää muistikuntoutusta, luovaa taideterapiaa, tasapaino- ja voimaharjoittelua sekä elintapavalmennusta. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää muistiongelmia potevan henkilön toimintakykyä monipuolisin toiminnallisin harjoituksin asiakkaalle tutussa toimintaympäristössä. Green care -toimintamalliin perustuen luonto eri elementteineen on mukana kuntoutuksen eri vaiheissa. Rinnalla korostuvat omaishoitajan jaksamisen tukeminen ja ergonomian ohjaaminen (nostot, siirrot ja apuvälineet) sekä verkostoyhteistyö eri toimijoiden kesken.

Muistikuntoutus- ryhmissä harjoitutamme tasapainoa, ryhtiä, voimaa sekä muistia liikkeen ja musiikin avulla. Aivoja aktivoimme erilaisten luovien tehtävien muodossa.

 

KIIFYS Oy   |   Tuohimaantie 12, KIIMINKI   |   Kumputie 35.as.6, JÄÄLI   |   Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI   |   Puh 010 3878150   |   info@kiifys.fi
Imago+ Oy