KIIFYS - Kiimingin Fysioterapia Oy
Mekaaninen diagnostisointi ja terapia (MDT) eli McKenzie -menetelmä

Mekaaninen diagnostisointi ja terapia alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa, sentralisaatio-ilmiön ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. Robin McKenzien kuvaama sentralisaatio- ilmiö on kliinisesti havainnoitavissa oleva ilmiö, missä tiettyjen liikkeiden tai asentojen vaikutuksesta oireiden voimakkuus ja sijainti vähenee raajan perifeerisissä osissa voimistuen sentraalisesti paikallistuen selkärangan alueelle.

Hoidon päätavoitteina ovat:

  1. Poistaa kipua
  2. Palauttaa rangan täydellinen toiminta
  3. Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi.

Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itsehoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen. Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti.

McKenzie menetelmällä voidaan nopealla ja luotettavalla tavalla määritellä potilaat, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta nopeasti, hitaammin tai ei lainkaan ja erotus diagnostisoida myös ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.

Robin McKenzie

Robin McKenzie syntyi Aucklandissa, Uudessa Seelannissa vuonna 1931. Käytyään Waipara Collegen hän kirjoittautui Uuden Seelannin Fysioterapiakouluun, josta valmistui vuonna 1952. Vuodesta 1953 lähtien, jolloin hän aloitti yksityisvastaanottonsa Wellingtonissa, hän on erikoistunut selkävaivojen hoitoon. Kuusikymmenluvulla Robin McKenzie kehitti oman tutkimus- ja hoitomenetelmänsä ja on nykyisin kansainvälisesti tunnustettu selkävaivojen diagnostisoinnin ja hoidon asiantuntija. Hän on luennoinut maailmanlaajuisesti ja hänen kehittämänsä menetelmän tehokkuutta kuvaa hyvin se, että se on nykyisin käytössä Pohjois-Amerikassa , Euroopassa, Scandinaviassa, Aasiassa, Australiassa, Afrikassa ja Uudessa Seelannissa sekä Venäjällä.

McKenzie-hoitomenetelmän menestys on herättänyt huomattavaa kiinnostusta eri puolella maailmaa olevien tutkijoiden keskuudessa. Useat tutkimusohjelmat osoittavat menetelmän tehokkuuden ja tarpeellisuuden, etenkin eräs äskettäin Texasin Yliopistossa, Dallasissa Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jossa on todettu, että tätä menetelmää voidaan menestyksellisesti käyttää useimpien selkäongelmien hoidossa. Se on myös nopeammin vaikuttava kuin useimmat muut tutkimuksessa mukana olleet hoitokeinot.

Robin McKenzien kehittämän menetelmän järjestelmällisen koulutuksen ja tutkimuksen takaamiseksi perustettiin vuonna 1982 McKenzie Instituutti, jonka opetustyössä mukana olevat lääkärit ja fysioterapeutit perustivat, on kansainvälinen ei-kaupallinen järjestö, jonka päämaja on Uudessa-Seelannissa.

Robin McKenzie valittiin järjestön ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Robin McKenzie on julkaissut artikkeleita New Zealand Medical Journal-lehdessä ja on kirjoittanut neljä kirjaa: 'Treat Your Own Back', 'Treat Your Own Neck'(jotka on käännetty espanjaksi, hollanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, ruotsiksi, suomeksi ja kiinaksi) sekä 'The Lumbar Spine, Mechanical Diagnosis and Therapy' 1981 ja 'The Cervical and Thoracic Spine, Mechanical Diagnosis and Therapy' 1990.

Robin McKenzie on Uuden Seelannin Manuaalisen Terapian yhdistyksen jäsen. Hän on Haywardissa Kaliforniassa sijaitsevan Kaiser Permanente Medical Centren Otrhopaedic Physical Therapy- ohjelman asiantuntija ja luennoija sekä North American Journal of Orthopaedic Physical Therapy and Sports Medicine - lehden toimituskunnan jäsen. Hänen ansionsa tukirankaongelmien ymmärtämisessä ja hoidossa on tunnustettu sekä Uudessa Seelanissa että kansainvälisesti.

Vuonna 1982 hänelle myönnettiin Amerikan Fysioterapiayhdistyksen kunniajäsenyys "tunnustuksena hänen huomattavista ja ansiokkaista palveluistaan fysioterapiatieteelle ja ihmiskunnan hyvinvoinnille". Vuonna 1983 hänet valittiin kansainvälisen selkätutkimusseuran the International Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS) jäseneksi. Vuonna 1984 hänestä tuli Amerikan Selkäyhdistyksen jäsen. Vuonna 1985 hänelle myönnettiin Uuden Seelannin Fysioterapiayhdistyksen kunniajäsenyys sekä vuonna 1987 Uuden Seelannin Manipulatiivisen yhdistyksen ainaisjäsenyys. Vuonna 1990 hänet nimitettiin Ison Britannian Fysioterapiayhdistyksen ainaisjäseneksi. Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa Kuningatar Elisabeth myönsi hänelle 'the Most Exellent Order of the British Empire'- arvon (OBE) 'palveluksistaan fysioterapianhyväksi'.

The McKenzie
Suomen McKenzie Instituutti ry

KIIFYS Oy   |   Tuohimaantie 12, KIIMINKI   |   Kumputie 35.as.6, JÄÄLI   |   Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI   |   Puh 010 3878150   |   info@kiifys.fi
Imago+ Oy