KIIFYS - Kiimingin Fysioterapia Oy
Fysioterapia, liike- ja liikuntaterapia

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä näiden suhde yksilön toimintaan, erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö.

Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioimme kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Tavoitteena on yhdessä kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet. Aktivoimme ja ohjaamme kuntoutujaa ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään.

Tuemme ja kannustamme kuntoutujaa harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapeutti valitsee yhdessä kuntoutujan kanssa liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet.

Lue lisää: www.suomenfysioterapeutit.fi

KIIFYS Oy   |   Tuohimaantie 12, KIIMINKI   |   Kumputie 35.as.6, JÄÄLI   |   Varsitie 10 as.5, PUDASJÄRVI   |   Puh 010 3878150   |   info@kiifys.fi
Imago+ Oy